Νομική και δεοντολογική συμμόρφωση στην προώθηση φαρμάκων

Νομική και δεοντολογική συμμόρφωση στην προώθηση φαρμάκωνΣτέφανος Π. Οικονόμου

Νομική Βιβλιοθήκη, 2020
280 σελ.
ISBN 978-960-622-973-2, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 40,00

Το βιβλίο "Νομική και Δεοντολογική Συμμόρφωση στην Προώθηση Φαρμάκων" ερμηνεύει αναλυτικά τη σχετική φαρμακευτική νομοθεσία, αλλά και τη σχετική νομοθεσία του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Παραθέτει και ερμηνεύει όλες τις νομικές και δεοντολογικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της προώθησης των φαρμάκων μέσα από τη νομολογία του ΔΕΚ και των εθνικών δικαστηρίων.

Επιπλέον, καταγράφει όλα τα βήματα για τη δημιουργία ενός προγράμματος Compliance για την προώθηση φαρμάκων, μέσα από:

- πρακτικές οδηγίες
- υποδείγματα εγγράφων ελέγχου των προωθητικών ενεργειών
- risk analysis
- σχετικές συμβάσεις

Το έργο έρχεται να καλύψει ένα βιβλιογραφικό κενό στον σχετικό χώρο. Απευθύνεται ιδίως στους νομικούς συμβούλους, τους Υπεύθυνους Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Officers), στα στελέχη των ιατρικών τμημάτων και των τμημάτων marketing and sales των φαρμακευτικών εταιρειών, που ασχολούνται με την εν γένει προώθηση των φαρμάκων.