Βιβλιοτετράδιο νεοελληνικής γλώσσας Γ΄γενικού λυκείου

Βιβλιοτετράδιο νεοελληνικής γλώσσας Γ΄γενικού λυκείουΕυστράτιος Λαμπράκος, Παναγιώτης Μητρούλιας

e-book (pdf)
Εκδόσεις Πατάκη, 2020
504 σελ.
ISBN 978-960-16-8814-5, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 5,99

Το Βιβλιοτετράδιο Νεοελληνικής Γλώσσας - Γ΄ Γενικού Λυκείου παρουσιάζει με τρόπο εύληπτο και στοχευμένο το σύνολο της τυπολογίας των ερωτήσεων που με βάση το νέο σύστημα μπορεί να ζητηθούν στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Περιλαμβάνει:

- τη μεθοδολογία για τη συνοπτική νοηματική απόδοση μέρους του κειμένου ή συγκεκριμένων απόψεων του / της συγγραφέα
- τη μεθοδολογία απάντησης σε ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου (ανοικτού & κλειστού τύπου)
- τη μεθοδολογία επεξεργασίας του κειμένου & του λεξιλογίου
- την παρουσίαση των κειμενικών ειδών / κειμενικών τύπων
- τη θεωρία για τη δομή του λόγου και τη γλώσσα του κειμένου
- τη μεθοδολογία για την παραγωγή κριτικού λόγου με βάση τα κείμενα αναφοράς
- ενδεικτικά παραδείγματα ολοκληρωμένων απαντήσεων στην παραγωγή γραπτού λόγου
- παραδείγματα μαθητικών εργασιών παραγωγής λόγου & αξιολόγησής τους με βάση το νέο σύστημα αξιολόγησης
- 28 κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία καλύπτουν ευρύ φάσμα των θεματικών ενοτήτων
- τη μεθοδολογία απάντησης στο Θέμα Γ΄ - Ερμηνευτικό σχόλιο