Το δοκίμιο

Το δοκίμιο


Η ιστορία του, η αυτονομία του, η διδακτική του προσέγγιση

Δ. Δρακόπουλος, Χ. Γ. Ρώμας

Επικαιρότητα, 1990
128 σελ.
ISBN 960-205-118-3, ISBN-13 978-960-205-118-4, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 18,10

Το δοκίμιο είναι σήμερα ίσως το πιο διαδεδομένο είδος έντεχνου λόγου. Εντούτοις ελάχιστες είναι στη χώρα μας οι σχετικές αυτοτελείς μελέτες. Γι΄αυτό και το βιβλίο τούτο έχει τους εξής συγκεκριμένους στόχους: πρώτα να ενημερώσει τον αναγνώστη για την ιστορία του δοκιμίου, κατόπιν να προβάλει και να σχολιάσει τα γνωρίσματα που οριοθετούν την αυτονομία του, και τέλος, να προτείνει στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς έναν τρόπο πρακτικό και σαφή για την προσέγγιση των δοκιμίων κατά την καθημερινή διδακτική πράξη.