Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού ελληνισμού


Ιστορία, λαογραφία, πολιτισμός: ΜΟΝ-ΠΕΧ

Συλλογικό έργο
επιμέλεια: Θανάσης Γεωργιάδης, Θώμη Γεωργακοπούλου - Ιωαννίδου, Γιάννης Κοτσιφός, Άγις Παπακωνσταντίνου, Λία Τσακτσίρα

Μαλλιάρης Παιδεία, 1998
304 σελ.
ISBN 960-239-375-0, ISBN-13 978-960-239-375-8, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 269,35