Η αναθεώρηση της συνθήκης του Μάαστριχτ και η σημασία της για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η αναθεώρηση της συνθήκης του Μάαστριχτ και η σημασία της για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσηςεπιμέλεια: Panos Kazakos, Panagiotis Liargovas, Elizabeth Phocas
επιμέλεια σειράς: Σωτήρης Ντάλης

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), 1997
266 σελ.
ISBN 960-7061-38-1, ISBN-13 978-960-7061-38-6, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 9,29