Ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων της υποτίμησης στο κόστος παραγωγής

Ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων της υποτίμησης στο κόστος παραγωγής


Βασισμένη στον πίνακα εισροών - εκροών της ελληνικής οικονομίας για το έτος 1988

Θεόδωρος Μαριόλης, Χαράλαμπος Οικονομίδης, Γιώργος Σταμάτης, κ.ά.

Κριτική, 1997
115 σελ.
ISBN 960-218-135-4, ISBN-13 978-960-218-135-5, [Έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία]
Τιμή € 10,00