Από τον Πόντο στην Ελλάδα

Από τον Πόντο στην Ελλάδα


Διαδικασίες διαμόρφωσης μιας εθνοτοπικής ταυτότητας

Μαρία Κ. Βεργέτη

Κυριακίδη Αφοί, 1994
409 σελ.
ISBN 960-343-268-7, ISBN-13 978-960-343-268-5, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 23,15