Ο νόμος πλαίσιο για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.

Ο νόμος πλαίσιο για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.


Όπως ισχύει σήμερα

Διονύση Κλάδη, Γιάννης Πανούσης

Σάκκουλας Αντ. Ν., 1998
352 σελ.
ISBN 960-232-957-2, ISBN-13 978-960-232-957-3, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 23,92