Η ιδέα του εθνικού θέατρου στα Βαλκάνια του 19ου αιώνα


Ιστορική τραγωδία και κοινωνιοκριτική κωμωδία στις εθνικές λογοτεχνίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Βάλτερ Πούχνερ

Πλέθρον, 1993
264 σελ.
ISBN 960-7599-79-9, ISBN-13 978-960-7599-79-7, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 16,50