Γιώργος Ζιούτος 1903-1967

Γιώργος Ζιούτος 1903-1967


Επιστημονική συνάντηση στο Βόλο για τον ερευνητή, το δημοσιογράφο, τον εκδότη και τον αγωνιστή της Αριστεράς, Μάρτιος 1997

επιμέλεια: Κατερίνα Ζωιτοπούλου - Μαυροκεφαλίδου

Παρασκήνιο
Βόλος
2000
254 σελ.
ISBN 960-7107-67-5, ISBN-13 978-960-7107-67-1, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 12,38