Βυζαντινή ποίησιςεπιμέλεια: Γεωργίου Θ. Ζώρα
επιμέλεια σειράς: Διον. Ζακυθηνός, Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Ε. Π. Παπανούτσος

Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος
326 σελ.
[Κυκλοφορεί]
Τιμή € 30,57