Ντάρμα

Ντάρμα


Έκσταση, τα 7 κέντρα, αναπνοές

Εσωτερική Ομάδα Απόκρυφων Μελετών (Ε.Ο.Α.Μ.)

Δίον, 1987
112 σελ.
[Κυκλοφορεί]
Τιμή € 7,45

Η παράδοση της ανατολής, μεταφέρεται στο Δυτικό άνθρωπο, διεγείροντας τη σκέψη του, μέσω τεχνικών που αφορούν τα 7 κέντρα του ανθρώπου, την αναπνοή του και την έκσταση. Είναι οδηγός για προχωρημένους και αναζητητές του αγνώστου και του αδύνατου για τις σύγχρονες αντιλήψεις και θεωρήσεις.