Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας: οι Πατέρες και η συμβολή τους στη διερεύνηση του προβλήματος της υπάρξεωςBertrand Russell
μετάφραση: Αιμ. Χουρμούζιου

Αρσενίδης
146 σελ.
[Κυκλοφορεί]
Τιμή € 10,60