Άγιος Ζενέ


Κωμωδός και μάρτυρας

Jean - Paul Sartre
μετάφραση: Λουκάς Θεοδωρακόπουλος

Εξάντας, 1990
440 σελ.
[Κυκλοφορεί]
Τιμή € 37,34


Κριτικές - Παρουσιάσεις
Κατερίνα Σχινά, Στην επικράτεια της λογοτεχνίας του Κακού, "The Athens Review of Books", τχ. 10, Σεπτέμβριος 2010