Εισαγωγή στην κοινωνιολογία


Θεωρία, μέθοδος, πρακτική

Ίμογκεν Ζέγκερ
επιμέλεια: Βασίλη Φίλια
μετάφραση: Τζένης Μαστοράκη

Μπουκουμάνης, 1977
395 σελ.
[Κυκλοφορεί]
Τιμή € 37,58