Άπαντα 16

Άπαντα 16


Των περί τα ζώα ιστοριών Δ, Ε, Ζ

Αριστοτέλης
μετάφραση: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου

Κάκτος, 1994
344 σελ.
ISBN 960-352-009-8, ISBN-13 978-960-352-009-2, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 14,84

Βιβλία Δ΄-Ζ΄: Τα άναιμα ζώα. Μαλάκια, μαλακόστρακα, οστρακόδερμα, έντομα. Παρατηρήσεις στις συνήθειες των ζώων. Ζευγάρωμα και αναπαραγωγή. Ειδικά για την αναπαραγωγή των πτηνών. Ζωοτόκα ψάρια.