Άπαντα 8

Άπαντα 8


Ηθικών Νικομαχειών Ε, Ζ, Η

Αριστοτέλης
μετάφραση: Μεταφραστική Ομάδα Κάκτου

Κάκτος, 1993
276 σελ.
ISBN 960-352-219-8, ISBN-13 978-960-352-219-5, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 12,72

Βιβλία Ε΄-Η΄: Έννοια της δικαιοσύνης. Οι διανοητικές αρετές. Η φρόνηση. Κριτική της πλατωνικής άποψης για τη φρόνηση. Σχέση της βούλησης προς τις ηθικές αρετές. Παθολογία της βούλησης.