Η κριτική φιλοσοφία του Καντ

Η κριτική φιλοσοφία του Καντ


Η θεωρία των ικανοτήτων

Ζιλ Ντελέζ
μετάφραση: Ελένη Περδικούρη

Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2000
123 σελ.
ISBN 960-05-0959-Χ, ISBN-13 978-960-05-0959-5, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 12,23