Μια ποσοτική προσέγγιση των μεταβολών της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής


Η εμπειρία της πολιτικής της σκληρής δραχμής

Διονύσιος Π. Χιόνης, Παναγιώτης Κ. Σιδηροκαστρίτης

Σάκκουλας Αντ. Ν., 2000
124 σελ.
ISBN 960-15-0211-4, ISBN-13 978-960-15-0211-3, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 8,96