Το πρώτο βήμα στο TEX

Το πρώτο βήμα στο TEX


Εγχειρίδιο αυτοδιδασκαλίας

Michael Doob
μετάφραση: Δημήτριος Α. Φιλίππου
επιμέλεια σειράς: Αλέξανδρος Καράκος

Παρατηρητής, 2000
143 σελ.
ISBN 960-374-081-0, ISBN-13 978-960-374-081-0, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 10,55