Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Οικονομική και Νομισματική Ένωση


Μια εναλλακτική προσέγγιση: Πρακτικά συνεδρίου του Espace Marx (Χώρου Μαρξ), Θεσσαλονίκη 27-28 Φεβρουαρίου 1999

Γιάννης Μηλιός, Ανέστης Ταρπάγκος, Χαράλαμπος Γολέμης, Ηλίας Ιωακείμογλου, Μαρία Καραμεσίνη, Δημήτρης Α. Κατσορίδας, Γιώργος Σταμάτης, Γιώργος Γρόλλιος, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης

επιμέλεια: Δημήτρης Κατσορίδας, Ανέστης Ταρπάγκος

Εναλλακτικές Εκδόσεις, 1999
217 σελ.
ISBN 960-427-064-8, ISBN-13 978-960-427-064-4, [Εξαντλημένο]
Τιμή € 9,91

Ο παρών τόμος συγκεντρώνει, υπό τον τίτλο: "Οικονομική και Νομισματική Ένωση: Μια εναλλακτική προσέγγιση", εννιά κείμενα, τα οποία ασκούν εκτεταμένη κριτική στην πολιτική για την ΟΝΕ, αποδεικνύοντας αποτελεί την πιστή εφαρμογή του νεοφιλελευθερισμού στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Οι συγγραφείς που συνεισφέρουν στον ανά χείρας τόμο έχουν τοποθετηθεί, σχετικά με την διαδικασία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, από τη σκοπιά της μαρξιστικής ανάλυσης με στόχο να αναδείξουν με κριτικό-επιστημονικό τρόπο τις ταξικές διαστάσεις των μέχρι σήμερα ασκούμενων οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών.

Εξετάζουν αναλυτικά τα αποτελέσματα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και με ότι αυτό συνεπάγεται στην διόγκωση της ανεργίας και στην εισαγωγή ευελιξιών στην αγορά εργασίας, προσεγγίζουν τα θέματα των πολιτικών απασχόλησης, της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης και των κοινωνικών συμμαχιών, ενώ αξιολογούν κριτικά τη στάση της σοσιαλδημοκρατίας και της υπόλοιπης Αριστεράς απέναντι στην ΟΝΕ. Επίσης, προσπαθούν να προτείνουν μια εναλλακτική αντικαπιταλιστική αριστερή στρατηγική για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, υποστηρίζοντας ότι για την διαμόρφωση ενός εναλλακτικού προγράμματος θα πρέπει να τίθεται ως προϋπόθεση η ήττα της ΟΝΕ.

Τέλος, υποστηρίζουν ότι για την επίτευξη ενός εναλλακτικού προγράμματος, το οποίο θα έχει ως προοπτική μια σοσιαλιστική κοινωνία, απαιτούνται ισχυρά κοινωνικά κινήματα, τα οποία θα επιφέρουν μια μεταβολή στους συσχετισμούς δύναμης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.