Πολιτική ιστορία της συγχρόνου Ελλάδος 1


Η μεγάλη εθνική κρίσις 1920-1922

Σπυρ. Β. Μαρκεζίνη

Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός, 1973
463 σελ.
[Κυκλοφορεί]
Τιμή € 32,89