Κριτική της κριτικής ικανότητας

Κριτική της κριτικής ικανότηταςImmanuel Kant
μετάφραση: Χάρης Τασάκος
επιμέλεια σειράς: Ε. Α. Καρτάκης

Printa, 2000
312 σελ.
ISBN 960-7408-41-1, ISBN-13 978-960-7408-41-9, [Έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία]
Τιμή € 20,24

"Αν η κριτική ικανότητα, που αποτελεί μέσα στην τάξη των γνωστικών μας ικανοτήτων έναν ενδιάμεσο όρο ανάμεσα στη νόηση και το Λόγο, διαθέτει, θεωρούμενη καθαυτή, a priori αρχές· αν αυτές είναι συστηματικές ή απλώς ρυθμιστικές (και επομένως δεν υποδεικνύουν ένα δικό τους τομέα)· αν η ικανότητα αυτή προσφέρει a priori έναν κανόνα στο αίσθημα της ευαρέστησης και της δυσαρέστησης, ως ενδιάμεσο όρο ανάμεσα στη γνωστική ικανότητα και το επιθυμητικόν (όπως ακριβώς η νόηση επιτάσσει a priori νόμους στην πρώτη, και ο Λόγος στο δεύτερο): όλα τούτα είνα ερωτήματα με τα οποία θ' ασχοληθεί η παρούσα κριτική της κριτικής ικανότητας.
Immanuel Kant, Κριτική της κριτικής ικανότητας, πρόλογος στην πρώτη έκδοση, 1790