Ερμής ο κερδώος ήτοι εμπορική εγκυκλοπαίδεια


Παράρτημα της ανατύπωσης

Νικόλαος Κ. Παπαδόπουλος
επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 1989
182 σελ.
ISBN 960-244-005-8, ISBN-13 978-960-244-005-6, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 31,11

Πρόκειται για φωτοαναστατική έκδοση της πρώτης τετράτομης εμπορικής εγκυλοπαιδείας του Ν. Παπαδόπουλου, Ερμής ο Κερδώος - Εμπορική Εγκυκλοπαιδεία, Βενετία 1815-1817, και συμπληρώνεται με έναν πέμπτο τόμο με εκτενή εισαγωγή και ευρετήριο ονομάτων. Το έργο αποτελείται από την ιστορία και θεωρία του εμπορίου και από δύο λεξικά εμπορικής ύλης και γεωγραφίας.