Για ένα ορθόδοξο οικουμενισμό

Για ένα ορθόδοξο οικουμενισμό


Ευχαριστία, πίστη, εκκλησία: Το πρόβλημα της intercommunion

Dimitru Staniloae
μετάφραση: Ελευθέριος Μάινας

Άθως (Σταμούλη Α.Ε.), 1976
117 σελ.
[Κυκλοφορεί]
Τιμή € 1,50

Σε τούτο το βιβλίο του ο συγγραφέας, επισημαίνει την τραγικότητα του χωρισμού και προσδιορίζει ένα καινούργιο δρόμο πορείας προς την ένωση των χριστιανών. Καλεί τους φίλους και τους εχθρούς της οικουμενικής κίνησης να δώσους στις ενέργειές τους μεγαλύτερο βάθος, να αλλάξουν επίπεδο, να μετατεθούν στον χώρο εκείνο, όπου οι ανθρώπινες πράξεις είναι πράξεις του Κυρίου Ιησού, ενέργειες Πνευματικές, αληθινά αποτελεσματικές και γόνιμες.