Τα καταστατικά των πολιτικών κομμάτωνΓ. Παπαδημητρίου, Μ. Σπουρδαλάκης

Σάκκουλας Αντ. Ν., 1994
184 σελ.
ISBN 960-232-107-5, ISBN-13 978-960-232-107-2, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 7,65