Ερμηνεία του Συντάγματος και λειτουργία του πολιτεύματοςΑντώνη Μανιτάκη

Σάκκουλας Αντ. Ν., 1996
256 σελ.
[Κυκλοφορεί]
Τιμή € 8,96