Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος

Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος


Εισαγωγή στην ορθόδοξη δογματική θεολογία

π. Δημητρίου Στανιλοάε
μετάφραση: π. Κωνσταντίνος Coman, Γιώργος Παπαευθυμίου

Αρμός, 2008
154 σελ.
ISBN 978-960-7102-01-0, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 10,15