Ιστορία του νέου ελληνισμού


Τουρκοκρατία 1453 - 1669: Οι ιστορικές βάσεις της νεοελληνικής κοινωνίας και οικονομίας

Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου

Ηρόδοτος, 2003
599 σελ.
ISBN 960-7290-88-7, ISBN-13 978-960-7290-88-5, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 47,69