Ποντιακαί αναμνήσεις


Ήτοι Ο Πόντος ανά τους αιώνας: Η γυνή εις τον ποντιακόν πολιτισμόν: Τέσσαραι αξιομνημόνευται επιστολαί: Γνωμικά Ποντίων λογίων

Γεωργίου Θεοδώρου Κανδηλάπτου Κάνεως

Κυριακίδη Αφοί, 1965
72 σελ.
[Κυκλοφορεί]
Τιμή € 6,61