Η οικονομική συνεργασία του Εύξεινου Πόντου

Η οικονομική συνεργασία του Εύξεινου Πόντου


Και η περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση των χωρών της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών

Ευάγγελος Π. Σίσκος

Εκδόσεις Παπαζήση, 2001
287 σελ.
ISBN 960-02-1499-9, ISBN-13 978-960-02-1499-4, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 17,04

Στην παρούσα μονογραφία παρουσιάζεται το επίπεδο ανάπτυξης της οικονομικής συνεργασίας και η εμβάθυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των χωρών-μελών της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) ενώ συμπληρώνεται με την εξέταση της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) και ειδικά αναλύεται η δυναμική του εξωτερικού εμπορίου και των επενδύσεων της Ελλάδας στα Βαλκάνια και την Παρευξείνια περιοχή.