Η πολιτεία του Μυστρά

Η πολιτεία του Μυστρά


Ώρες Βυζαντίου: Έργα και ημέρες στο Βυζάντιο

επιμέλεια: Παρή Καλαμαρά, Αγγελική Μέξια

Υπουργείο Πολιτισμού, 2001
207 σελ.
ISBN 960-214-680-Χ, ISBN-13 978-960-214-680-4, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 30,57