Ιστορία του μεσαιωνικού και του νεότερου κόσμου 565-1815 Β΄ ενιαίου λυκείου

Ιστορία του μεσαιωνικού και του νεότερου κόσμου 565-1815 Β΄ ενιαίου λυκείου


Γενικής παιδείας

Γιάννης Γρυντάκης, Γιώργος Δάλκος, Άγγελος Χόρτης, κ.ά.

Ελληνικά Γράμματα, 2001
548 σελ.
ISBN 960-393-787-8, ISBN-13 978-960-393-787-6, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 22,44

Το βιβλίο αυτό, ανά κεφάλαιο, περιλαμβάνει:
- Αποτύπωση της δομής κάθε επιμέρους ενότητας, με διάγραμμα που περιλαμβάνει τους βασικούς θεματικούς άξονες.
- Περιληπτική απόδοση των βασικών σημείων του περιεχομένου.
- Συμπλήρωση του περιεχομένου, μέσα από επεξηγήσεις και προεκτάσεις, ώστε να εξομαλύνονται οι δυσκολίες εννοιολογικού και ιστορικού χαρακτήρα.
- Συστηματική ανάλυση και σχολιασμός των γραπτών πηγών που περιλαμβάνονται στο σχολικό βιβλίο.
- Λεπτομερής σχολιασμός των εικόνων.
- Προσθήκη σχετικών προς το περιεχόμενο κάθε ενότητας γραπτών πηγών
- Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
- Πρόσθετες ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους.