Σπάνια ντοκουμέντα για την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου

Σπάνια ντοκουμέντα για την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου


Γενεαλογικοί πίνακες της ηρωικής Σάντας: Από το αρχείο της οικογενείας Γραμματικοπούλου

Στάθης Πελαγίδης

Κυριακίδη Αφοί, 2002
127 σελ.
ISBN 960-343-640-2, ISBN-13 978-960-343-640-9, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 7,95