Νεοελληνικοί εθιμικοί εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί

Νεοελληνικοί εθιμικοί εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοίΜανόλης Γ. Βαρβούνης

University Studio Press, 2002
397 σελ.
ISBN 960-12-1048-2, ISBN-13 978-960-12-1048-3, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 28,00

Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται οι μαρτυρίες για το έθιμο των εκκλησιαστικών εθιμικών πλειστηριασμών. Πρόκειται για ένα έθιμο της περιόδου της οθωμανικής κυριαρχίας, που σε ορισμένες περιπτώσεις επιβιώνει μέχρι σήμερα, και σύμφωνα με το οποίο εκπλειστηριάζονται δικαιώματα και είδη, με σκοπό την ενίσχυση του εκκλησιαστικού ταμείου, από το οποίο υλοποιούσαν μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της κάθε κοινότητας. Εξετάζονται εδώ οι οικονομικές, εθιμικές και κοινωνικές παράμετροι του εθίμου, καθώς και η θέση του στην εθιμική παραδοσιακή ζωή του λαού μας. Εξετάζονται επίσης τα εκπλειστηριαζόμενα είδη και δικαιώματα, η οικονομική τους υπόσταση και οι εορτολογικές στιγμές τέλεσης του εθίμου, αλλά και η διαχρονική του πορεία μέχρι σήμερα.