Ιστορία ρωμαϊκή και βυζαντινή Β γυμνασίου

Ιστορία ρωμαϊκή και βυζαντινή Β γυμνασίουΑγαθοκλής Αζέλης, Γαβρίλης Λαμπάτος

Μεταίχμιο, 2002
228 σελ.
ISBN 960-375-295-9, ISBN-13 978-960-375-295-0, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 12,23

Το βιβλίο αυτό έχει διπλό στόχο. Από τη μια μεριά προσπαθεί να βοηθήσει το μαθητή στη μελέτη και κατανόηση του σχολικού εγχειριδίου, στην εμπέδωση της ύλης και στην εμβάθυνση των θεμάτων που καλείται να αντιμετωπίσει στις εξετάσεις. Από την άλλη επιδιώκει να διευκολύνει το συνάδελφο εκπαιδευτικό στη λειτουργική οργάνωση του καθημερινού μαθήματος. Η δομή του βιβλίου είναι σύμφωνη με το νέο τρόπο αξιολόγησης των μαθητών στο μάθημα της ιστορίας, που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια.
Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει:
- περιληπτική απόδοση του αντίστοιχου κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου
- ερωτήσεις ανάπτυξης ανοικτού τύπου σε όλες τις εξεταζόμενες εκδοχές
- αξιοποίηση πηγών του σχολικού βιβλίου
Περιλαμβάνονται επίσης:
- αναλυτικές οδηγίες προς τους μαθητές για τον τρόπο προσέγγισης των ιστορικών πηγών
- αποσπάσματα πηγών με ενδεικτικές απαντήσεις που διευκολύνουν το μαθητή να κατανοήσει καλύτερα τα θέματα που εξετάζονται στο σχολικό βιβλίο.