Ημερολόγιο 2003: Ιωάννου Σκυλίτση, "Σύνοψις ιστοριών"

Ημερολόγιο 2003: Ιωάννου Σκυλίτση, "Σύνοψις ιστοριών"Αγαμέμνων Τσελίκας
επιμέλεια: Άννα Οικονομίδη - Τσαγκόγιωργα
μετάφραση: Γιώργος Φερετόπουλος
φωτογράφιση: Ρωμύλος Παρίσης, Γιάννης Βαχαρίδης

Μίλητος, 2003
[Κυκλοφορεί]
Τιμή € 16,68