Βυζαντινή ιστορία 610-1453 Β΄ ενιαίου λυκείου

Βυζαντινή ιστορία 610-1453 Β΄ ενιαίου λυκείου


Γενικής Παιδείας

Αγαθοκλής Αζέλης, Γαβρίλης Λαμπάτος

Μεταίχμιο, 2002
167 σελ.
ISBN 960-375-436-6, ISBN-13 978-960-375-436-7, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 8,16

Το βιβλίο αυτό έχει διπλό στόχο. Αφενός, προσπαθεί να βοηθήσει το μαθητή στη μελέτη και κατανόηση του νέου σχολικού εγχειριδίου, στην εμπέδωση της ύλης και στην εμβάθυνση στα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει στις εξετάσεις. Αφετέρου, αποσκοπεί στο να διευκολύνει το συνάδελφο εκπαιδευτικό σε ό,τι αφορά τη λειτουργική οργάνωση του καθημερινού μαθήματος.
Η δομή του βιβλίου είναι σύμφωνη με το νέο τρόπο αξιολόγησης των μαθητών στο μάθημα της Ιστορίας, που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια.
Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει:
- περιληπτική απόδοση του αντίστοιχου κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου·
- ερωτήσεις ανάπτυξης με τις απαντήσεις τους·
- αποσπάσματα πηγών που διευκολύνουν το μαθητή στη βαθύτερη κατανόηση των θεμάτων που εξετάζονται στο σχολικό βιβλίο·
- ενδεικτικές απαντήσεις των πηγών με μεθοδολογικές παρατηρήσεις που βοηθούν το μαθητή να αντιμετωπίσει όλες τις πιθανές εκδοχές ερωτήσεων αυτής της κατηγορίας.
Τέλος, σε κάποια κεφάλαια επεξηγούνται δύσκολοι ιστορικοί όροι.