Τα δοκίμια των Ελλήνων

Τα δοκίμια των Ελλήνωνεπιμέλεια: Κώστα Ε. Τσιρόπουλου

Ευθύνη, 2002
601 σελ.
ISBN 960-8150-18-3, ISBN-13 978-960-8150-18-8, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 47,69