Αµερικανικό πολιτικό σύστηµα και εξωτερική πολιτική

Αµερικανικό πολιτικό σύστηµα και εξωτερική πολιτική


1945-2002

Παπασωτηρίου Χαράλαμπος

Ποιότητα, 2002
ISBN 960-7803-22-1, ISBN-13 978-960-7803-22-1, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 24,45

Μια συνολική εικόνα της πολιτικής εξέλιξης των ΗΠΑ από το 1945 µέχρι το 2002, µια σφαιρική γνώση για τη λειτουργία του αµερικανικού πολιτικού συστήµατος, µια ανάλυση της µεταπολεµικής διεθνούς πολιτικής από τη σκοπιά της
σηµαντικότερης δύναµης της εποχής. Αντλεί από τη µεγάλη βιβλιογραφία τριών επιστηµών, της πολιτικής επιστήµης, των διεθνών σχέσεων και της ιστορίας, παραθέτοντας τα σηµαντικότερα πορίσµατά τους σε µια σύνθεση που αντικατοπτρίζει τις αντιλήψεις του συγγραφέα.