Σκέψεις και προτάσεις για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης

Σκέψεις και προτάσεις για την αναβάθμιση της εκπαίδευσηςΔημήτρης Χρ. Χατζηδήμου
επιμέλεια σειράς: Δ. Χατζηδήμου, Ε. Ταρατόρη

Κυριακίδη Αφοί, 2003
141 σελ.
ISBN 960-343-705-0, ISBN-13 978-960-343-705-5, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 9,92

Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί ένα απάνθισμα σκέψεων, προβληματισμών και προτάσεων για θέματα και ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση και στην παιδεία γενικότερα. Καταγράφονται και επισημαίνονται προβλήματα που συναντώνται στον χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης τα οποία επιδρούν αρνητικά στο έργο των εκπαιδευτικών και τα οποία οφείλονται, κατά το συγγραφέα, κυρίως στην παλινδρόμηση της εκπαιδευτικής πολιτικής από την πλευρά της πολιτείας, των πολιτικών κομμάτων, των εκπαιδευτικών φορέων κλπ. και στην έλλειψη του διαλόγου ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους στα εκπαιδευτικά δρώμενα.
Ο διάλογος σε συνδυασμό με τη διάθεση και την αξιοποίηση των απαραίτητων και αναγκαίων μέσων και πόρων αποτελούν για το συγγραφέα το κλειδί για την επίλυση των προβλημάτων στο χώρο της παιδείας που συνιστούν τροχοπέδη στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης.