Σαλλούστιος

Σαλλούστιος


Ο πόλεμος με τον Κατιλίνα: Ο πόλεμος με τον Ιουγούρθα: Ιστορίες

μετάφραση: Νίκος Πετρόχειλος

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1993
340 σελ.
ISBN 960-250-080-8, ISBN-13 978-960-250-080-4, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 16,31

Ο Γάιος Σαλλούστιος Κρίσπος (86-35 π.χ.), φίλος και οπαδός του Ιουλίου Καίσαρα και αντίπαλος του Κικέρωνα, είχε έντονη συμμετοχή στα πολιτικά και στρατιωτικά πράγματα της εποχής του ως τη στιγμή που, εξαντλημένος και απογοητευμένος, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και αφιερώθηκε στη συγγραφή ιστορίας. Η έκδοση περιλαμβάνει σύντομη εισαγωγή για τη ζωή και το έργο του Σαλλούστιου, μετάφραση αλλά και σχόλια, όπου ο μεταφραστής το κρίνει αναγκαίο, για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου.