Ιστορία της Β΄ και της Γ΄ λυκείου γενικής παιδείας

Ιστορία της Β΄ και της Γ΄ λυκείου γενικής παιδείας


Οι ιστορικές πηγές

Αγαθοκλής Αζέλης, Γαβρίλης Λαμπάτος

Μεταίχμιο, 2003
304 σελ.
ISBN 960-375-619-9, ISBN-13 978-960-375-619-4, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 14,27

Το βιβλίο Ιστορία της Β΄ και Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας. Οι ιστορικές πηγές φιλοδοξεί να βοηθήσει το μαθητή να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις της εξέτασης του μαθήματος και ειδικά σε ό,τι αφορά τις ιστορικές πηγές, που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία· αφετέρου να δώσει γόνιμα ερεθίσματα στο συνάδελφο εκπαιδευτικό για την αξιοποίηση των πηγών στην καθημερινή διδακτική πράξη.
Περιλαμβάνει:
- Μεθοδολογία προσέγγισης όλων των κατηγοριών (πρωτογενών και δευτερογενών) των ιστορικών πηγών
- Αξιοποίηση των κύριων πηγών που περιέχονται στα σχολικά βιβλία
- Αξιοποίηση συμπληρωματικών πηγών
- Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης
- Τρίωρα κριτήρια αξιολόγησης.
Στο παράρτημα δίνονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης και στα κριτήρια αξιολόγησης.