Περιβαλλοντική χημεία

Περιβαλλοντική χημείαThomas Dietrich, Gregor Haberle, Heinz Haberle, κ.ά.
μετάφραση: Πολυάννα Παπαφράγκου
επιμέλεια: Ιωάννης Χατήρης

Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις, 2003
168 σελ.
ISBN 960-331-354-8, ISBN-13 978-960-331-354-0, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 22,43

Περιέχει:
-Θεμελιώδεις έννοιες χημείας
-Υδατικά διαλύματα
-Οργανικοί διαλύτες
-Συστήματα διασποράς
-Χημικές αντιδράσεις
-Διάβρωση
-Δομή και λειτουργία των κυττάρων
-Η διαδικασία του μεταβολισμού
-Επιδράσεις των επιβλαβών ουσιών στον οργανισμό
-Χαρακτηριστικά ενός οικολογικού συστήματος
-Οικολογικοί κύκλοι
-Μέθοδοι ανάλυσης
-Εφαρμογές αισθητήρων
-Περιβαλλοντικό δίκαιο
-Διατάξεις και ρυθμίσεις προστασίας στον εργασιακό χώρο