Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος

Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος


Μεταγλωττισμένος στη δημοτική: Με το αυθεντικό κείμενο στην καθαρεύουσα και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (ν. 2915/2001, 2943/2001, 3043/2002, 3089/2002)

Π. Γέσιου - Φαλτσή, Ν. Νίκας, Αθ. Καΐσης

Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2003
927 σελ.
ISBN 960-301-816-3, ISBN-13 978-960-301-816-2, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 44,00