Χρονική συγγραφή

Χρονική συγγραφή


Η βυζαντινή ιστορία της λατινοκρατίας (1204-1261)

Γεώργιος Ακροπολίτης
μετάφραση: Σπύρος Ηλ. Σπυρόπουλος
επιμέλεια σειράς: Βασίλης Κατσαρός

Ζήτρος, 2004
684 σελ.
ISBN 960-8437-04-0, ISBN-13 978-960-8437-04-3, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 25,56

Η βυζαντική ιστοριογραφία, που εμφανίζεται στη σειρά "Βυζαντινοί Συγγραφείς" με το έργο του Γεωργίου Ακροπολίτη, γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερη λάμψη στους κύκλους των μορφωμένων νεοελλήνων, από τη χρονική στιγμή μάλιστα που άρχισε να μεταβάλλεται η αρνητική αντίληψη για το Βυζάντιο, τόσο στον ιδεολογικό κόσμο της Ευρωπαϊκής διανόησης, όσο και στη ζύμωση των ιδεών του νεοελληνικού μας πολιτισμού. [...]
(από τον πρόλογο του Βασίλη Κατσαρού)