Το ελληνικό βιβλίο 1476-1830

Το ελληνικό βιβλίο 1476-1830Αικατερίνη Κουμαριανού, Λουκία Δρούλια, Evro Layton

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1986
381 σελ.
[Κυκλοφορεί]
Τιμή € 59,81

Πρόθεση του βιβλίου είναι να δείξει τη σημασία που έχει για την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία μας η μελέτη των ελληνικών εκδοτικών δραστηριοτήτων. Χάρη στο πλούσιο εικονογραφικό υλικό, ο αναγνώστης μπορεί να γνωρίσει ορισμένα από τα πιο λαμπρά επιτεύγματα της ελληνικής τυπογραφικής τέχνης και να παρακολουθήσει τις διαδοχικές φάσεις από τις οποίες πέρασε.