Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ΄ γυμνασίου

Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ΄ γυμνασίουΑγάθη Γεωργιάδου, Ελένη Δήμου, Νίκος Φράγκος
επιμέλεια σειράς: Χαρά Σταυροπούλου

Ελληνικά Γράμματα, 2004
468 σελ.
ISBN 960-406-215-8, ISBN-13 978-960-406-215-7, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 18,25

Το εκπαιδευτικό αυτό βιβλίο (2 τόμοι) περιέχει:
- Εισαγωγή με στοιχεία θεωρίας της λογοτεχνίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου τρόπου διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος της λογοτεχνίας, όπως αυτός ορίζεται από τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Στην εισαγωγή αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξής:
- Αρχές και περίοδοι της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
- Χρήσιμοι λογοτεχνικοί όροι
- Κυριότερα λογοτεχνικά ρεύματα
- Αφηγηματικές τεχνικές
- Στοιχεία Νεοελληνικής Μετρικής
- Σχήματα λόγου
- Εργοβιογραφία των συγγραφέων
- Πλήρη ερευνητική και αισθητική προσέγγιση όλων των κειμένων
- Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
- Παράλληλα κείμενα
- Κριτήρια αξιολόγησης με τις απαντήσεις τους