Νέα Ελληνικά, Τ.Ε.Ε. Β΄ τάξη 1ου κύκλου

Νέα Ελληνικά, Τ.Ε.Ε. Β΄ τάξη 1ου κύκλουΑγαθοκλή Αζέλη, Γαβριήλ Λαμπάτος

Σμυρνιωτάκη, 2003
277 σελ.
ISBN 960-299-376-6, ISBN-13 978-960-299-376-7, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 14,18

Το βιβλίο αυτό παρέχει ολοκληρωμένη βοήθεια στο μαθητή της τεχνολογικής εκπαίδευσης στο μάθημα των Νέων Ελληνικών. Παράλληλα, περιέχει χρήσιμο επικουρικό υλικό στον εκπαιδευτικό για τη διδασκαλία του μαθήματος.
Αποτελείται από τρία μέρη.
Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνεται η νοηματική απόδοση των κειμένων και οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου.
Το δεύτερο μέρος αποτελεί ένα ολοκληρωμένο βοήθημα στην έκφραση - έκθεση (μεθοδολογία συγγραφής μιας έκθεσης, σχεδιαγράμματα θεμάτων, παράλληλα κείμενα, γλωσσικές ασκήσεις).
Στο τρίτο μέρος δίνονται συνοπτικά τα βιογραφικά στοιχεία των συγγραφέων με στόχο ο μαθητής να αποκτήσει μια συνολική εικόνα για το έργο τους, στοιχείο που θα τον βοηθήσει στην ανάλυση των κειμένων.