Ερευνώ και ανακαλύπτω για τη ΣΤ΄ δημοτικού

Ερευνώ και ανακαλύπτω για τη ΣΤ΄ δημοτικού


Απαντήσεις στις εργασίες του σχολικού βιβλίου

Στάθη Παρασκευόπουλου, Γιάννη Σμυρνιωτάκη

Σμυρνιωτάκη, 2003
304 σελ.
ISBN 960-299-553-Χ, ISBN-13 978-960-299-553-2, [Εξαντλημένο]
Τιμή € 13,16

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει αποτελεσματικά και τον μαθητή στη συγκράτηση της κυριότερης διδασκόμενης ύλης, δίνοντάς του την περίληψη και τα βασικά σημεία κάθε μαθήματος. Ακόμα, για πιο ολοκληρωμένη βοήθεια, του δίνει τις σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού του βιβλίου, καθώς και κατάλληλες συμπληρωματικές ερωτήσεις για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης κάθε κεφαλαίου.
Επίσης, του δίνονται συμπληρωματικές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και πολλές και ποικίλες ασκήσεις (ακροστιχίδες, σταυρόλεξα, σπαζοκεφαλιές κτλ.) για τον έλεγχο της κατανόησης της ύλης που διδάχτηκε.
Τέλος, δίνονται στον μαθητή οι σωστές απαντήσεις στα "Φύλλα αξιολόγησης", του τετραδίου εργασιών. Με όλα αυτά ο μαθητής θα γίνει κάτοχος της ύλης του σχολικού του βιβλίου και θα αποκτήσει πολλές χρήσιμες γνώσεις για τη ζωή του.